CONTACTE

 

Punt produccions teatrals S.L.

610 152 934

info@puntproduccions.com

Contractació

610 152 934

distribucio@puntproduccions.com

Contractació El metge de Lampedusa

Elena Blanco (Bitó Produccions)

93 241 82 88

elena.distribucio@bito.pro